Λόγω εργασιών συντήρησης του server ενδεχεται να παρατηρηθούν δυσκολίες στην πρόσβαση των ιστσελίδων των πελατών μας την Τρίτη 12  Φεβρουαρίου . Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει 15 έως 30 λεπτά.