Η εταιρία μας αναστέλλει μέχρι νεωτέρας τη φυσική λειτουργία των γραφείων της με βάση τις νέες εντολές των αρμόδιων φορέων για την προστασία της δημόσιαΣυνεχίζουμε να εργαζόμαστε ηλεκτρονικά,

για επικοινωνία παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@nuntiusweb.gr.ς υγείας.