Το αγαπημένο μας cms πρώτο και με διαφορά! Με βάση τα στατιστικά στοιχεία το wordpress κατέχει την πρώτη θέση στο σύνολο των ιστοσελίδων με σύστημα διαχείρισης, με ποσοστό που ξεπερνά το 50%

1 WordPress 59.7%
2 Joomla 6.7%
3 Drupal 4.7%
4 Magento 2.3%
5 Blogger 1.9%

Το WordPress είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό ιστολογίου και πλατφόρμα δημοσιεύσεων, γραμμένο σε PHP και MySQL. Συχνά τροποποιείται για χρήση ως Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (ΣΔΠ ή CMS). Έχει πολλές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων μιας αρχιτεκτονικής για πρόσθετες λειτουργίες, και ενός συστήματος προτύπων.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 27 Μαΐου 2003, από τον Matt Mullenweg ως παραλλαγή του b2/cafelog.